ปรับรูปหน้า

ลดแก้ม

สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาแก้มเยอะ ไขมันใต้คาง และไขมันส่วนเกินตามร่างกาย และต้องการยกกระชับผิว โดยควรได้รับการปรึกษาจากแพทย์ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด

ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่นี้ทั้งหมด